triệu hồi xe audi A8 FSI

Audi triệu hồi xe A8 FSI tại thị trường Việt Nam

14760885171-1476082033538

Chính vì vậy, Audi AG đã chính thức thực hiện việc triệu hồi để thay thế các van điều khiển này cho đúng thiết kế.